Octopus Accountancy - Handleiding

Rel. 90-07 - juli 2012

Rel. 90-07 - juli 2012

Previous topic Next topic  

Rel. 90-07 - juli 2012

Previous topic Next topic  

 

VZW-dossiers:

Export naar Sofista (neerlegging jaarrekening): mogelijk voor VZW’s / Stichting.

Diverse aanpassingen voor ondersteuning vzw’s.

 

Verwijderen boekingen:

Via beheer dagboeken is er nu de mogelijkheid om de laatst ingebrachte boeking te verwijderen

 
Kasdagboek:

Ook hier zijn nu de knoppen ‘Vorige’ en ‘Volgende’ ter beschikking voor het navigeren naar de vorige of volgende datum.

 
Samenvoegen aangiftes BTW/Intracommunautaire listings:

Vanuit het menu ‘Help’ is er nu de instructie ‘Samenvoegen aangiftes’.

Hiermee kunnen eerder aangemaakte bestanden voor aangiftes worden samengebracht tot één bestand voor snellere aangifte.

 
Lijst ‘historiek kostenplaatsen’:

De lijst ‘Historiek kostenplaatsen’ is nu ook beschikbaar op de Mobile-toepassing

 
Melding bij langdurige boekingen:

Indien een boeking langer dan 45 minuten openstaat (zonder F12 – uitvoeren te gebruiken) dan krijgt men hiervan een verwittiging.

Op die manier kan men bij grote boekingen tussentijds opslaan.

 
Beheer relaties: lengte BTW/ondernemersnummer:

Belgische BTW/Ondernemersnummers dienen nu ingebracht te worden onder de vorm nnnn.nnn.nnn

Eerde ingebrachte nummers onder de vorm nnn.nnn.nnn zullen bij het wijzigen van een relatie automatisch worden aangepast.

Een automatische procedure zal alle relaties updaten.

 
Facturatie module - nieuwe mogelijkheden bij ‘Bundelen- leveringsnota’s:

Bij het bundelen van meerdere leveringsnota’s tot een factuur kan er nu ook een hoofding en voettekst aangemaakt worden.

Vb. een extra lijn vóór de details van een leveringsbon met de datum van de leveringsbon en een scheidingslijn op het einde van de details van een bon.