Algemene handelingen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Inleiding >

Algemene handelingen

Op de volgende pagina's worden de verschillende onderdelen van het scherm nader belicht.
In een duidelijke stap-voor-stap methode zal u vervolgens kennis maken met al de mogelijkheden van het Octopus programma.

alghand02

1. Zoekknop
2. Zoekveld
3. Vernieuwen / herwerken
4. Aanpassen kolombreedte
5. Sorteren
6. Geopende tabbladen
7. Online Help

Tabbladen sluiten

Geopende tabbladen kan men sluiten door te klikken op het kruisje of met de toetscombinatie <Ctrl> + <F4>

Extra vensters openen

In Octopus kan u extra vensters openen en op die manier gemakkelijk op meerdere schermen werken.
Vb. Lijsten op een scherm en boekingen op een ander scherm.

De eenvoudigste manier om in een extra venster te werken is een in Octopus geopend tabblad te slepen (click and drag)  naar een nieuwe locatie.
Het kan ook met de toetscombinatie <Ctrl> + <1> voor een 1ste extra venster en <Ctrl> + <2> voor een 2de extra venster.

OctAlgMultiscreen

Zoeken in overzichten

In overzichtslijsten kan gezocht worden naar specifieke gegevens met de knop 'Zoeken'  of in het zoekvenster.
In het Zoekveld kan men een aantal tekens ingeven voor selectie. Wordt dit voorafgegaan door een asterisk (*) dan zal die tekst gezocht worden in alle velden van de lijst, onafgezien de startpositie waarin gezocht wordt.
Zo zal zoeken in de overzichtslijst van de rekeningen  bij ingeven van '61' alle rekeningen weergeven beginnend met rekeningnummer '61'.
Ingave van '*auto' zal alle rekeningen weergeven waar de tekens 'auto' voorkomen in de omschrijving (zie bovenstaand voorbeeld).

Sorteren van overzichtslijsten / Aanpassen kolombreedte

De volgorde waarin de gegevens in een overzichtslijst getoond worden is in de kop van de lijst aangegeven met een driehoekje met de punt naar boven (gegevens oplopend van A tot Z).
Wil men de gegevens volgens een andere kolom sorteren dan volstaat het te klikken op de kop van die kolom.
Om de sorteervolgorde om te keren (gegevens aflopend van Z naar A) klikt men nogmaals op de kolomkop. Het driehoekje wijst dan met de punt naar beneden.

Om de kolombreedten aan te passen kan men het scheidingsstreepje verslepen.

Vernieuwen overzichtslijsten.

Bij het invoeren van nieuwe rekeningen, btw-codes, relaties e.d. kan het gebeuren dat de overzichtslijst niet direct het net ingebrachte item toont.
Men kan de lijst dan laten ‘vernieuwen’ door het aanklikken van de knop ‘Herwerken’.

Weergeven details

Details van gegevens uit een lijst kan men oproepen door te dubbelklikken op de betreffende lijn.

In onderstaand voorbeeld worden de details van een rekeningnummer opgevraagd.
Blader door de details met de knoppen 'Vorige'   en 'Volgende'.
Indien men de details wenst te zien en men wenst daaraan wijzigingen aan te brengen dan gebruikt men de knop 'bewerken'.

alghand03

1. Bewerken details
2. Openen zoeklijst
3. Openen keuzelijst
4. Bladeren in details

Zoeklijsten

Indien voor een in te vullen veld een zoeklijst ter beschikking is dan kan die worden geopend door te klikken op de knop met het vergrootglas (aan de rechterkant van het veld).

Indien men in het veld staat kan men deze zoeklijst ook  openen door op het toetsenbord de F2 knop in te drukken.

Indien men in het veld reeds een aantal tekens ingegeven heeft dan zal indrukken van de F2 toets alleen die gegevens laten zien die starten met de ingebrachte tekens.

Keuzelijsten.

Indien een keuzelijst ter beschikking is dan kan deze worden geopend door te klikken op de pijl (aan de rechterkant van het veld).

Indien men in het veld staat kan men de keuzelijst  ook  openen door op het toetsenbord de spatiebalk in te drukken.

 

Foutmelding / Aandachtspunt

Als je in een veld een foutieve waarde ingeeft, of een verplicht in te vullen veld leeg laat dan zal dit veld in het rood worden getoond.
Indien je de muisaanwijzer over dit rood getoonde veld plaatst zal een foutmelding worden weergegeven in een infovenster.
Diezelfde foutmelding verschijnt meestal eveneens in de statusbalk.
In onderstaand scherm is het een datum die niet overeenstemt met de boekingsperiode. De melding is eerder een aandachtspunt maar belet niet dat de boeking kan uitgevoerd worden.

alghand05

1. Verplicht veld
2. Melding

Datumvelden

Datums worden altijd weergegeven onder de vorm dag/maand/jaar.
Indien je telkens 2 tekens ingeeft voor dag of maand moet je geen schuine strepen intypen.
Vb: 15022003 zal automatisch als 15/02/2003 weergegeven worden.
Indien je als datum enkel '1502' ingeeft en vervolgens naar een volgend veld gaat dan zal automatisch het huidige jaar aangevuld worden.

Behalve overtypen van een ingebrachte datum kan deze ook worden aangepast met de cursortoetsen op het toetsenbord.
Vb. Indien je met de cursor op het maandgedeelte van een datum staat kan je naar een volgende of vorige maand gaan door het gebruik van de toets é of ê .

 

Rekenmachine

In de velden in de Octopus boekingsschermen waar bedragen moeten ingegeven worden kan je ook gebruik maken van een ingebouwde rekenmachine.
Het volstaat het ingeven te beginnen met een gelijkheidssteken (=) en vervolgens een formule in te geven.
vb.: =12+8.5+14
Als bewerkingstekens kan je gebruik maken van +-*/ en zelfs werken met haakjes ()